Kategorie: Děti

Učte děti žít ekologicky

Učte děti žít ekologicky

Vzhledem k tomu, že děti se učí nápodobou, je důležitá ekologická výchova v rodině. Každá rodina vyznává určitý životní styl. V tomto duchu také vede a vychovává své děti. Snaha o ekologický způsob života se nemusí promítat jen do třídění odpadu.

Víte, jaký vliv mohou mít digitální technologie na vaše děti?

Víte, jaký vliv mohou mít digitální technologie na vaše děti?

Současná dětská generace bývá velmi často obklopena celou řadou digitálních technologií, které umí již od velmi útlého věku velmi dobře ovládat. Digitální technologie se stávají běžnou součástí jejich každodenního života. Přemýšleli jste nad tím, zda a jaký dopad by mohly mít nejen na jejich zdraví, ale také na správný vývoj a psychiku?

Víte, jak rozvíjet emoční inteligenci u svých dětí?

Víte, jak rozvíjet emoční inteligenci u svých dětí?

Emoce tvoří nedílnou součást duševního života každého z nás. Jejich vývoj a rozvoj souvisí se zráním mozku a s okolním prostředím. Správný rozvoj emoční inteligence u dětí není důležitý pouze pro jejich nástup do školy.

Pomozte svým dětem mluvit správně

Pomozte svým dětem mluvit správně

V životě každého z nás hraje komunikace velmi důležitou roli. Tvoří základ sdělování informací, názorů, myšlenek, pocitů a postojů. Její nedílnou součástí je komunikace verbální, tedy mluvená. Pokud má jedinec problémy s verbální komunikací, může se to projevit i na jeho životě a to nejen osobním, ale i pracovním.

Podpořte vzdělávání svých ratolestí pomocí kreativních hraček a her

Podpořte vzdělávání svých ratolestí pomocí kreativních hraček a her

Pokud máte doma děti, víte, že je potřeba jim vhodně vybavit dětský pokojíček. Ten poslouží dobře pouze v případě, že jej vhodně vybavíte. Každé dítě však zajímá jiný druh činností a dává přednost jiné zábavě a jiným hračkám. Někdy proto trochu trvá, než přijdete na to, co baví právě vaše ratolesti, ale stojí to za to. Některé druhy vybavení či hraček jsou však univerzální.

Máte doma nadané dítě?

Máte doma nadané dítě?

Pokud je dítě abnormálně nadané, jeho nadání se projevuje již od velmi útlého věku a to atypickou poznávací schopností. Může to být myšlení, paměť nebo třeba pozornost. Pokud je dítě podněcováno a je mu umožněn odpovídající rozvoj, jeho poznávací schopnosti se rozvíjejí neobyčejně rychle.