Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou velkým pomocníkem pro rodiny s handicapovanými členy

Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou velkým pomocníkem pro rodiny s handicapovanými členy

3.4
(26)

Speciálně pedagogická centra (SPC) jsou velkým pomocníkem pro rodiny s handicapovanými členy

Pokud máte doma handicapovaného člena domácnosti, můžete se obrátit o pomoc či radu do speciálně pedagogického centra, které patří spolu s pedagogicko-psychologickou poradnou a střediskem výchovné péče mezi školská poradenská zařízení.

Centrum zabezpečuje potřebnou péči především v oblasti speciálně pedagogické a psychologické a to handicapovaným klientům pro proces pedagogické a sociální integrace, která probíhá ve spolupráci nejen s rodinou, ale i se školou a dalšími institucemi. Pomocný tým je tvořen psychologem, speciálním pedagogem a sociálním pracovníkem.

Obsah činnosti SPC

Speciálně pedagogická centra mají na starosti celou řadu aktivit. Patří mezi ně vyhledávání žáků, kteří mají jakýkoli druh zdravotního postižení, zajišťování komplexní diagnostiky, příprava a tvorba plánu péče o žáka, přímá činnost s handicapovanými jedinci, která může být prováděna individuální či skupinovou formou.

Pomoc a činnost se však netýká pouze jedinců handicapovaných, ale také jejich rodiny a blízkého okolí. Mezi takovéto aktivity patří především konzultace pro rodiny, školy a další zařízení, sociálně právní pomoc, krizová intervence, půjčování odborné literatury či rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, rehabilitační činnost, pomoc při začleňování handicapovaných jedinců do společnosti a všestranná pomoc pro rozvoj handicapovaných osob. Důležitou aktivitou je i vedení kompletní dokumentace a příprava a zpracovávání návrhů pro tvorbu individuálně vzdělávacích plánů určených především pro výuku.

Speciálně pedagogická centra se dělí na odborná pracoviště a to podle typu postižení – s vadami řeči, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s tělesným postižením, s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, s postižením hluchoslepým a centra pro více vad.

Líbil se Vám tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení 3.4 / 5. Počet hlasů: 26

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Google+ Linkedin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

*

*