Mediální výchova jako součást výuky na základní škole

Mediální výchova jako součást výuky na základní škole

4.5
(52)

Mediální výchova jako součást výuky na základní škole

Média se stala každodenní součástí našich životů, přinášejí nám velké množství informací, stávají se pro nás důležitým zdrojem a velkou měrou ovlivňují naše chování a to jak jednotlivce, tak i celé společnosti. Vzhledem k těmto okolnostem by se měla mediální výchova objevit i ve školách.

Mediální výchova ve škole

Mediální výchovu lze do školní výuky zařadit jako samostatný předmět, volitelný kroužek nebo ji vyučovat průřezově, napříč vhodně zvolenými předměty. Záleží na možnostech a vybavenosti jednotlivých škol.

Výuku mediální výchovy lze realizovat různými způsoby. Může to být vydávání školního časopisu, tvorba webových stránek, vysílání školního rádia či televize nebo třeba formou divadelního kroužku.

Obsah i metody výuky se dají pojmout různými způsoby – kritickým, tvůrčím, teoreticky či prakticky.

Mediální výchova by měla vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti. Nabízí možnost získat poznatky, které se týkají mediální komunikace a osvojení dovedností týkajících se práce s jednotlivými médii.

Díky mediální výchově mají žáci možnost věnovat se kritickému vnímání jednotlivých mediálních sdělení, vnímání autora a prověří si vliv médií a jejich sdělení na jednotlivce i celou naší společnost. Kromě toho se učí pracovat v realizačním týmu, což vede k navazování spolupráce a k výuce komunikace. Díky mediální výchově získávají praktické dovednosti potřebné k tvorbě mediálních sdělení.

Mezi výhody tohoto předmětu patří především důraz na vnímání jak mluveného, tak i psaného projevu a využívání vhodných výrazových prostředků, osvojování základních pravidel komunikace jak ústní, tak i písemné, rozvoj schopností komunikačních, upevňování základních pravidel pro dialog, v neposlední řadě podporuje uvědomění si možnosti svobodného vyjadřování v určitých zákonných mezích, vlastní sebeprezentaci a zodpovědnost za její formulování.

Líbil se Vám tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení 4.5 / 5. Počet hlasů: 52

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Google+ Linkedin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

*

*