Jaké úkoly má ve škole výchovný poradce

Jaké úkoly má ve škole výchovný poradce

4.4
(66)

Jaké úkoly má ve škole výchovný poradce

Výchovný poradce na škole je velmi důležitou součástí školního poradenského pracoviště a má celou řadu úkolů, mezi něž patří:

  • pomoc při řešení problémů žáků (neúspěchy ve škole, problémy kázeňského charakteru, konfliktní situace)
  • pomoc v péči o žáky s podpůrnými prostředky a žáky mimořádně nadanými
  • zajištění spolupráce s pedagogicko-sychologickou poradnou či speciálně vzdělávacími centry a orgány péče o dítě
  • koordinace vyučujících různých předmětů při tvorbě individuálně vzdělávacích plánů žáků
  • kontrola dodržování podpůrných opatření pro potřebné žáky
  • poradenství při volbě povolání – výběr střední školy či učiliště, pomoc při vyplňování přihlášek

Řešení obtíží spojených s docházkou do školy

Mezi tyto obtíže nepatří jen špatný prospěch, ale také kázeňské prohřešky, časté zapomínání pomůcek nebo zvýšená či neomluvená docházka do školy. Tuto neomluvenou absenci projednává společně s žákem, zákonnými zástupci a třídním učitelem a hledá nápravu. V rámci prevence sleduje i vyšší absenci omluvenou.

V případě, že se objeví jakýkoli přestupek proti školnímu řádu, výchovný poradce jej, v rámci prevence, opět projednává s žákem, zákonným zástupcem a třídním učitelem a společně hledají nápravu.

Kariérové poradenství

V této oblasti své činnosti zprostředkovává žákům a jejich zákonným zástupcům informace o středních školách a učilištích a zajišťuje administrativu spojenou s vyplňování přihlášek k dalšímu studiu. Velmi důležitá je i jeho pomoc v případě, že žák není přijat v prvním kole přijímacího řízení k dalšímu vzdělávání. Pomáhá vybírat další možnosti a v případě potřeby pomůže i s podáním odvolání proti nepřijetí.

Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané

Mezi další činnosti výchovného poradce patří vyhledávání žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje individuální přístup a pomáhá připravovat návrhy, které povedou k jejich efektivnímu vzdělávání. Mohou to být žáci s nedostatečným prospěchem nebo naopak žáci mimořádně nadaní.

Líbil se Vám tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hlasů: 66

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Google+ Linkedin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

*

*