Měsíční archivy: Říjen 2019

Víte, jaký vliv mohou mít digitální technologie na vaše děti?

Víte, jaký vliv mohou mít digitální technologie na vaše děti?

Současná dětská generace bývá velmi často obklopena celou řadou digitálních technologií, které umí již od velmi útlého věku velmi dobře ovládat. Digitální technologie se stávají běžnou součástí jejich každodenního života. Přemýšleli jste nad tím, zda a jaký dopad by mohly mít nejen na jejich zdraví, ale také na správný vývoj a psychiku?

Víte, jak rozvíjet emoční inteligenci u svých dětí?

Víte, jak rozvíjet emoční inteligenci u svých dětí?

Emoce tvoří nedílnou součást duševního života každého z nás. Jejich vývoj a rozvoj souvisí se zráním mozku a s okolním prostředím. Správný rozvoj emoční inteligence u dětí není důležitý pouze pro jejich nástup do školy.