Projektová výuka jako netradiční způsob vyučovacích metod

Projektová výuka jako netradiční způsob vyučovacích metod

4.7
(55)

Projektová výuka jako netradiční způsob vyučovacích metod

Současné školství využívá pro výuku celou řadu méně tradičních metod. Patří mezi ně i projektové vyučování, jehož výsledkem je projekt v různé podobě. Výstup může mít podobu digitální či papírovou nebo kombinaci obojího. Během projektové výuky žáci řeší samostatně zadaný problém a k jeho řešení využívají všechny dostupné prostředky, mezi něž patří především literatura a digitální technologie. Projekty velmi často používají mezipředmětové vztahy a učí děti spolupráci a vzájemné komunikaci.

Jaké výhody s sebou tento způsob vyučování přináší žákům?

Díky projektové výuce se všichni žáci zapojí dle svých individuálních možností, což je velká motivace. Každý žák přebírá vlastní odpovědnost za jednotlivé kroky projektu, dochází k rozvoji samostatnosti a logického myšlení. Žák se učí zpracovávat různé zdroje informací, snaží se řešit zadané problémové úlohy svým vlastním způsobem. Může uplatnit nabyté vědomosti a dovednosti a zároveň tak získá vědomosti a dovednosti nové, rozvíjí své kompetence organizační, plánovací a hodnotící. Díky tvorbě projektů má žák možnost využít a rozvíjet nejen aktivitu, ale i fantazii a v neposlední řadě i tvořivost.

Základní rysy projektové výuky

Aby projektová výuka plnila vzdělávací cíle, musí splňovat určité rysy. Patří mezi ně především potřeby a zájmy žáka, které během projektové výuky získává. Jsou to především nové zkušenosti, vědomosti a dovednosti, které může využívat v běžném životě. Projekt by se neměl omezovat pouze na školní prostředí, ale měl by vycházet z konkrétních situací, do kterých se žáci mohu dostat. Jakákoli žákovská práce během projektové výuky přináší konkrétní výsledek, jímž se v závěru žáci prezentují. Může to být plakát, video či konkrétní produkt. Projektová výuka se, ve většině případů, uskutečňuje ve skupinách, díky čemuž se žáci učí vzájemné komunikaci, spolupráci a rozdělování jednotlivých kroků a pracovních postupů.

Líbil se Vám tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení 4.7 / 5. Počet hlasů: 55

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Google+ Linkedin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

*

*